Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

coure1

v tr [pp: cuit -a]
1 [pa, llegum, maons, etc] cocer.
2 [digerir, pair] cocer, digerir.
3 fig resecar, marchitar. El vent ha cuit els sembrats, el viento ha resecado los sembrados.

v intr
4 [pp: cuit -a] cocer, cocerse pron. Les mongetes ara couen, las judías ahora cuecen (o se cuecen).
5 [pp: cogut -uda] fig escocer. La ferida de la cama li coïa molt, la herida de la pierna le escocía mucho.
6 [pp: cogut -uda] fig [tenir un gust picant] picar. Aquesta salsa cou massa, esta salsa pica demasiado.
7 [pp: cogut -uda] fig escocer, doler. Ja li cou de no poder venir, ya le duele no poder venir.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions