Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

caure

v intr
1 [pel propi pes] caer, caerse pron. Caure un cos en el buit, caer un cuerpo en el vacío. Ensopegà i caigué, tropezó y cayó (o se cayó).
2 [desprendre's] caer, caerse pron. Caure les fulles d'un arbre, caer las hojas de un árbol. Li han caigut totes les dents, se le han caído todos los dientes.
3 [una cosa sobre algú] caer.
4 [perdre l'equilibri] caer, caerse pron. L'ampolla ha caigut a terra, la botella ha caído al suelo. Ha caigut per les escales, se ha caído por las escaleras.
5 [penjar] caer. Els cabells li queien damunt el front, el pelo le caía sobre la frente.
6 [llançar-se, deixar-se anar] caer, arrojarse pron. Va caure als seus peus, cayó a sus pies.
7 [en un parany, una emboscada] caer.
8 [abaixar-se] caerse pron. Sempre li cauen els pantalons, siempre se le caen los pantalones.
9 [declinar] caer, declinar. Queia la tarda que vam arribar a casa, caía la tarde cuando llegamos a casa.
10 [cessar d'ésser al poder] caer. Va caure el ministre d'afers estrangers, cayó el ministro de asuntos exteriores.
11 [esdevenir fortuïtament] caer, tocar. Els va caure la grossa, les cayó el gordo.
12 [trobar-se en un lloc] caer, estar, quedar. El poble cau cap al nord, el pueblo cae hacia el norte.
13 [escaure's en tal temps] caer.
14 [afectar] caer, sentar. No sé com els caurà la negativa, no sé como les sentará la negativa.
15 mar [un vaixell] caer.
16 [el vent, el mar] caer, amainar, calmarse pron.
17 fig [sucumbir] caer, morir.
18 fig [en la misèria, en oblit] caer, sumirse pron. Caure en l'oblit, caer en el olvido.
19 fig [en temptació] caer.
20 fig [en pecat] caer, incurrir.
21 fig [arribar, sobrevenir] caer.
22 fig [pecar] caer, pecar.
23 aquí caic, aquí m'aixeco aquí caigo, aquí me levanto, cayendo y levantando.
24 caigui qui caigui caiga quien caiga.
25 caure adormit caer (o quedarse) dormido. Tot just allitat va caure adormit, cayó (o se quedó dormido) nada más acostarse.
26 caure a plom [verticalment] caer a plomo.
27 caure bé (o malament) [un vestit, un adorn, etc] caer (o sentar) bien (o mal).
28 caure damunt (o sobre) [un enemic] caer sobre (o encima).
29 caure d'esquena (o de cara) caer (o caerse) de espaldas (o de cara).
30 caure dels núvols (o del cel) fig caer de las nubes (o del cielo).
31 caure en (o caure-hi) [comprendre, endevinar] caer (o caer en la cuenta). Ara no hi caic, ahora no caigo (o no caigo en la cuenta).
32 caure en desús caer en desuso.
33 caure molt avall [en dignitat] caer muy bajo.
34 caure tot bé fam [a algú] darle todo igual, serle todo indiferente.
35 deixar-se caure en un indret [comparèixer-hi] dejarse caer, presentarse en un sitio.
36 estar per caure (o si cau no cau) fig [estar a punt d'esdevenir-se] estar al caer.
37 no tenir on caure mort fig [ésser molt pobre] no tener donde caerse muerto.
38 si cau no cau [a punt de caure] en tanganillas.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions