Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

fava

f
1 bot [llavor i fruit] haba.
2 bot [favera] haba.
3 [mastegot] bofetón m, galleta.
4 hist [per a votar] haba.
5 vulg [gland] haba.
6 med [favassa] haba, habón m, roncha.
7 ésser faves comptades [ésser una cosa segura] ser habas contadas.
8 fava de Calabar bot [Physostigma venenosum] haba del Calabar.
9 no poder dir fava fig [estar abatut, fatigat] no poder con su alma, tener los huesos molidos, estar hecho una alheña (o molido como una alheña).
10 treure faves d'olla fig [després d'una malaltia] levantar (o alzar) cabeza (o la cabeza), recobrar (o recuperar) fuerzas, echar el mal pelo fuera.
11 treure faves d'olla fig [econòmicament] levantar (o alzar) cabeza (o la cabeza), echar el mal pelo fuera, salir a flote, ver la luz, salir adelante.
12 treure faves d'olla fig [aprofitar-se] ponerse las botas, hacer su agosto.

adj i m i f
13 [fleuma] pánfilo -la, pavo -va, pavisoso -sa.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions