Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

os1

m [pl: ossos]
1 anat hueso. Os coxal, frontal, parietal, hueso coxal, frontal, parietal.
2 pl [restes mortals] huesos, restos mortales.
3 fig [peresa] pereza f, galbana f.
4 donar a alg un os a rosegar fig i fam dar un hueso que roer a uno.
5 d'os [color] hueso. Un vestit de color d'os, un vestido color hueso.
6 sser un os dur de rosegar fig i fam ser un hueso duro de roer, ser duro de pelar.
7 moldre els ossos fig i fam hacer migas (o polvo, o aicos), moler, dejar agotado.
8 no tenir cap os sencer fig i fam no poder uno con sus huesos, caerse a pedazos, tener los huesos molidos.
9 no tenir ms que ossos (o ms que la pell i l'os) fig i fam no tener ms que huesos, estar (o quedarse) en los huesos.
10 no trencar-s'hi cap os fig i fam [en una feina] no herniarse.
11 os bertran fig [peresa] pereza, galbana.
12 os de la cuixa anat fmur, hueso del muslo.
13 os sacre (o bertran) anat hueso sacro.
14 tenir els ossos capolats fig i fam tener los huesos molidos, caerse a pedazos, no poder con sus huesos.
15 tenir un os a l'esquena fig i fam ser ms vago que la chaqueta de un guardia, no mover ni un dedo.
16 tornar els ossos a lloc fig i fam [desprs d'una malaltia] levantar (o alzar) cabeza (o la cabeza).
17 tornar els ossos a lloc fig i fam [econmicament] levantar (o alzar) cabeza (o la cabeza), salir a flote, ver la luz, salir adelante.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions