Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

facultat

f
1 [poder, dret] facultad. No t cap mena de facultat per a prendre decisions, no tiene ninguna facultad para tomar decisiones.
2 [a les universitats] facultad. Facultat d'econmiques, facultad de econmicas.
3 pl [aptitud] facultades. Un esportista en plenitud de facultats, un deportista en plenitud de facultades.
4 facultats mentals facultades mentales.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions