Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

poders -osa

adj
1 poderoso -sa.
2 sser poders de [una cosa] poder. Ell s poders d'aconseguir el perms, l puede conseguir el permiso.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions