Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

all

pron
1 aquello, ello.
2 [despectivament] ese. On va all?, dnde va ese?
3 lo. All important, lo importante.
4 all que lo que. All que em vas dir, lo que me dijiste.
5 all que t de lo. All que t de gracis el cas, lo gracioso del caso.
6 d'all de lo. s d'all ms interessant, es de lo ms interesante.
7 d'all ms [en gran quantitat] en cantidad, a capazos, a patadas, a porrillo, a espuertas, a montones. Pomes? N'hi havia d'all ms, manzanas? Haba en cantidad.
8 d'all ms [molt] de lo lindo, a ms no poder. Ens vam divertir d'all ms, nos divertimos de lo lindo.
9 d'all que de lo que.
10 d'all que no hi ha fig i fam de lo que no hay, de padre y muy seor mo.
11 sser d'all que no hi ha fig i fam ser de lo que no hay, no haber (o tener) por donde coger, ser la pera.
12 per a all que para lo que.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions