Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7313/1

Títol

És correcte plaç en català? 

Com es diu plazo en català? 

Resposta

termini, terme 

La forma plaç (o plaços, en plural) no és correcta en català. Per referir-se al 'temps assenyalat per a alguna cosa, especialment per a la finalització d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per a la interposició d'una demanda, un recurs, un escrit, etc.', cal fer servir els noms termini o terme. Per exemple:

El termini per fer l'ingrés acaba aquest divendres.
Tenim pensat traslladar-nos a mitjà termini.
En el terme de dos anys l'edifici estarà acabat.

Els noms termini i terme també poden designar 'cadascun dels pagaments que es fixen per completar una suma a pagar', per exemple: 

Només vam poder pagar els dos primers terminis.
En aquest concessionari et deixen pagar el cotxe a terminis.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions