Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3712/3

Títol

Traducció de documentació oficial: lleis, decrets, resolucions, etc. 

Resposta

Els títols de la documentació oficial i de les disposicions normatives es tradueixen sempre. Així, en un text en català cal usar la forma catalana adient i en un text en una altra llengua caldrà fer servir la forma equivalent. Per exemple:

document nacional d'identitat
declaració de la renda
Llei orgànica del poder judicial
Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions