Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ànima

f
1 [principi vital] alma.
2 [dels difunts] ánima, alma.
3 fig [persona] alma. Pel carrer no hi havia ni una ànima, por la calle no había un (o ni un) alma.
4 [sensibilitat afectiva] alma. Té l'ànima destrossada, tiene el alma destrozada.
5 [nucli, part essencial] alma.
6 [part interior, reforç] alma. L'ànima d'un cabdell de cotó, el alma de un ovillo de algodón.
7 constr [d'un pal, d'una biga] alma.
8 mil [d'una arma] ánima, alma.
9 a l'ànima en el alma.
10 amb tota l'ànima con el alma (o con toda el alma).
11 ànima de càntir fig i fam alma de cántaro.
12 ànima del Purgatori ánima bendita (o del Purgatorio).
13 ànima en pena alma en pena.
14 ànima germana alma gemela.
15 ànima vivent [en frases negatives] alma viviente, un (o ni un) alma. No hi vam trobar ànima vivent, no encontramos alma viviente.
16 arribar a l'ànima llegar al alma.
17 bona ànima alma de Dios.
18 caure-li a algú l'ànima als peus fig caérsele a alguien el alma a los pies.
19 com una ànima en pena como alma en pena.
20 donar (o retre) l'ànima a Déu entregar el alma (o entregar el alma a Dios).
21 exhalar l'ànima [morir] exhalar el espíritu (o el último suspiro, o el postrer aliento).
22 ni una ànima ni un alma (o un alma).
23 semblar una ànima en pena fig i fam parecer un alma en pena.
24 vendre's l'ànima al diable vender (o dar) el alma al diablo.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions