Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7242/2

Títol

Com es diu Casa con dos puertas mala es de guardar en català? 

És correcte Casa de dues portes fa de mal guardar en català? 

Resposta

Casa de dues portes fa de mal guardar 
Casa amb dues portes és mala de guardar 
Casa de dues portes mala és de guardar 
Casa de dues portes és mala de tancar 

Les expressions catalanes equivalents per fer referència al fet que 'les facilitats aparents poden ser inconvenients' són: 

Casa de dues portes fa de mal guardar.
Casa amb dues portes és mala de guardar.

Casa de dues portes mala és de guardar
.
Casa de dues portes és mala de tancar.

Així doncs, es pot dir, per exemple: 

Al principi s'avenien com a companys de pis, però ja se sap: casa de dues portes fa de mal guardar.

 
Aquest refrany també té un significat literal i vol dir 'la seguretat en llars amb més d'un accés és més difícil i costosa'.  

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions