Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6256/2

Títol

Ortografia de 'ny' 

Resposta

El dígraf ny, que es troba en mots com vinya i Catalunya, representa un únic so. Es presenta en diverses posicions dins d'un mot:

  • enmig de paraula, entre vocals: cenyir, companyia, escanyar-se, guenyo, pinya, vergonya; Avinyó, Balenyà, Banyoles, Bolonya, la Corunya, etc.;

  • a final de paraula: afany, disseny, enginy, lluny, puny, refrany, reny, etc.

  • i a principi de paraula, tot i que no és tan freqüent: nyam-nyam, nyanyo, nyap, nyicris, nyigui-nyogui, etc.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions