Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6229/3

Títol

Ortografia de 'x' (xeix) i 'ix' 

Resposta

El so de 'x' a arxiu o guixar s'escriu x a principi de mot (xarop, xocolata; Xina) i darrere de consonant (bolxevic, marxar; Elx).

Cal tenir present, però, que darrere de vocal s'escriu el dígraf ix: baixar, caixa, coix, coixí, maduixa, queixa, reixa, uixer; excepte darrere de i: clixé, guix, pixallits; Flix. En el cas de u, s'escriu x quan la u és una semivocal i forma diftong amb la vocal anterior: disbauxa, rauxa.

La seqüència ix es pronuncia diferent segons els parlars: en català oriental no es pronuncia la i, mentre que en català occidental sí que es pronuncia.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions