Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

portar

v tr
1 [anar amb una cosa a sobre] llevar. Portar un pes, llevar un peso.
2 [vers un lloc més proper a qui parla] traer. Porta'm el diari, tráeme el periódico.
3 [vers una altra persona] llevar. Li va portar les sabatilles, le llevó las zapatillas.
4 [acompanyar] llevar. Porta els nens a l'escola, lleva los niños a la escuela.
5 [dirigir] llevar, dirigir, administrar. Tan jove i ja porta la casa, tan joven y ya lleva la casa.
6 [induir] llevar. Es deixà portar pel seu bon cor, se dejó llevar por su buen corazón.
7 [un vestit, un ornament] llevar. Totes portaven arracades, todas llevaban pendientes.
8 llevar, tener. Aquesta camisa no porta coll, esta camisa no lleva cuello.
9 [contenir] llevar, tener, contener. Aquesta sopa porta molt d'aliment, esta sopa lleva mucho alimento.
10 [conduir, anar dirigit a un lloc] llevar, conducir. Aquest carrer porta a casa meva, esta calle lleva a mi casa.
11 [un vehicle] llevar, conducir, guiar.
12 llevar, encargarse de, ocuparse de. Ell és qui porta aquests assumptes, él es quien lleva estos asuntos.
13 [anar amb] llevar. Portava el cap embenat, llevaba la cabeza vendada.
14 fig [estar escrit] traer, poner, decir. Això ho porta el diari, esto lo trae el periódico.
15 [ésser ocasió] traer, acarrear, ocasionar, causar. Aquest vent portarà pluja, este viento traerá lluvia.
16 [tenir certs sentiments] tener, sentir. Amb l'amor que jo et portava!, ¡con el amor que yo sentía por ti!
17 a qui el porti merc al portador.
18 portar-la votada a algú fam tenérsela jurada a alguien.
19 portar a sobre (o al damunt) [una cosa] llevar encima (o consigo).
20 portar-ne [en una suma] llevar.
21 portar d'ací d'allà [d'un lloc a un altre] llevar de acá para allá.

v pron
22 [captenir-se] portarse, comportarse. En aquella ocasió et vas portar molt bé, en aquella ocasión te portaste muy bien.
23 [trobar-se] encontrarse, sentirse. Com us porteu, avui?, ¿cómo se encuentra hoy?
24 portar-se bé [dues o més persones] llevarse bien. No es porten gens bé, no se llevan nada bien.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions