Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

desbarbadora d'engranatgesTERMCAT
Abreviacions