Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

repetir

v tr
1 [dir o fer de nou] repetir.
2 [les hores] repetir.
3 [imitar] repetir, imitar. Repeteix els gests del seu pare, repite los gestos de su padre.

v intr
4 repetirse pron. Cada dia li repeteix l'atac, cada día se le repite el ataque.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions