Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

senyal de crida generalTERMCAT
Abreviacions