Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

bis2

adj. [LC] [inv.] Posposat a un número d'ordre, indica que és el segon de dos números iguals. El número 7 bis.
[LC] [JE] adv. En un fragment musical o en un text teatral, indica que el fragment expressat just abans d'aquesta indicació s'ha de repetir una segona vegada. La cançó comença: «El ball de la civada, jo us el cantaré (bis)...».
m. [JE] [LC] En un concert, en una representació, etc., interpretació, no prevista en el programa, d'una peça o d'un fragment a demanda del públic. El darrer bis va ser una cançó inèdita. Ha merescut els honors del bis. «Bis! Bis!», cridava el públic.
[JE] fer un bis Bisar .
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions