Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

anàfora

f. [FLL] Figura retòrica que consisteix a repetir el mateix mot al començament de successives clàusules o versos.
f. [FL] [FLL] Referència ulterior de què és objecte un element lingüístic dins la mateixa oració o dins el discurs.
f. [FL] [FLL] Element lingüístic que s'interpreta segons un antecedent.
[FL] [FLL] anàfora de referència Anàfora que s'estableix entre dos elements correferents.
[FL] [FLL] anàfora de sentit Anàfora que s'estableix entre dos elements que tenen el mateix significat sense ésser necessàriament correferents.
f. [FIA] Ascensió obliqua d'un astre.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions