Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

constrènyer
[p. p. constret]

v. tr. [LC] Obligar, reduir, (algú) a obrar contra la seva voluntat. El van constrènyer a dir que sí. La necessitat el constreny a vendre's les propietats.
v. tr. [LC] Reprimir, contenir. Refrenar i constrènyer la seva cobejança.
tr. [LC] Cloure estrenyent.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions