Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

hàbil

adj. [LC] Apte, idoni, per a alguna cosa. Hàbil per a contreure matrimoni. Un recluta declarat hàbil per al servei militar.
adj. [LC] [AD] En què actuen els jutjats, els tribunals i altres organismes de l'Administració. Temps hàbil. Dies hàbils.
adj. [LC] Propi a reeixir en allò que fa. Un obrer hàbil.
adj. [LC] per ext. Una hàbil intriga. Una resposta hàbil.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions