Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

estrès
[pl. -essos]

m. [PS] [LC] [MD] Tensió mental o corporal provocada per un factor físic o emocional, capaç de generar una malaltia.
m. [PS] [LC] [MD] Factor que provoca aquesta tensió.
m. [EG] Estat de tensió en un ecosistema que es manifesta més per una intensificació del treball intern.
m. [BO] [EG] Conjunt d'alteracions que es produeixen a les plantes i als animals com a resposta davant un excés o un defecte d'aigua o d'altres factors ambientals o nutricionals.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions