Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

desconcertar

v. tr. [LC] Torbar l'arranjament de les parts (d'un tot).
v. tr. [LC] Desbaratar (projectes, mesures preses, etc.).
tr. [LC] Torbar (algú) desbaratant els seus plans, les mesures preses, els projectes, etc. El nostre atac imprevist desconcertà l'enemic.
tr. [LC] Fer perdre la seguretat, l'aplom (a algú). La meva resposta el va desconcertar.
intr. pron. [LC] Perdre la seguretat, l'aplom. És un home que es desconcerta aviat: a la primera objecció que li feu.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions