Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

qualificar

v. tr. [LC] Atribuir (a algú o a alguna cosa) una qualitat. Aquesta resposta es pot qualificar d'impertinent. No hi ha mot per a qualificar una tal conducta.
v. tr. [PE] [LC] Posar nota (a un examen o a un treball).
v. tr. [DR] Realitzar la qualificació (d'un document o d'una causa penal).
intr. pron. [SP] [LC] En una competició esportiva, superar una prova eliminatòria i passar a la següent.
tr. [LC] [DR] [AD] Revestir (algú) de la facultat legal per a fer quelcom.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions