Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

alterar

v. tr. [LC] Fer que (alguna cosa) sigui altra que no era abans, mudar-ne la naturalesa, l'aspecte o qualsevol de les propietats. Una substància que la llum altera ràpidament. Un canvi en l'ordre dels sumands no altera el valor de la suma.
v. tr. [MU] Posar una alteració (a una nota) o modificar-ne l'altura o la durada mitjançant una alteració.
v. tr. [LC] Falsificar, desnaturalitzar. Alterar la llet. Alterar un text. Alterar la veritat.
tr. [LC] Fer sortir de l'estat normal. Alterar la salut.
tr. [LC] Torbar, commoure, agitar vivament l'ànim. Jo volia conservar la calma, però aquella resposta tan poca-solta em va alterar.
intr. pron. [LC] No t'alteris per tan poca cosa. Això el va fer alterar.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions