Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

resposta multimodalTERMCAT
Abreviacions