Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

resposta unimodalTERMCAT
Abreviacions