Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

resposta transitriaTERMCAT
Abreviacions