Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

resposta tumoralTERMCAT
Abreviacions