Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

resposta posttraumticaTERMCAT
Abreviacions