Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

resposta impulsionalTERMCAT   
Abreviacions