Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

rossinyol

m
1 ornit [Luscina megarhynchos] ruiseñor, roncal.
2 bot [Cantharellus cibarius] rebozuelo, cabrilla f.
3 ict [llavió] tordo.
4 [per a obrir panys] ganzúa f.
5 rossinyol bastard (o bord) ornit [Cettia cetti] ruiseñor bastardo.
6 rossinyol negre bot [trompeta] trompeta de los muertos.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions