Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7683/1

Títol

Accents diacrítics: 'sòl' o 'sol'? 

Resposta

Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de sòl, sòls i sol, sols

S'escriu sòl, sòls en el cas següent:  

  • amb el significat de 'superfície del terreny': un sòl calcari, els sòls conreats (però: entresol, paleosol, ressol, subsol...).

S'escriu sol, sols en els casos següents: 

  • amb el significat d''astre': un sol abrusador, un planeta amb dos sols
  • quan és el nom de la nota musical: Dibuixeu una clau de sol;
  • quan és un adjectiu: Viu sol, Només es veu un sol color, Ho han de fer ells sols;
  • quan és una forma del verb soler: Sol venir els dijous, Sols anar a cine?;
  • quan és un adverbi: Ni tan sols l'han esmentat.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions