Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

sòl

m. [LC] Superfície del terreny o d'altra cosa sobre la qual es camina.
m. [LC] Terreny considerat en relació amb el conreu o com a suport de la vegetació. Un sòl fèrtil.
m. [GL] Capa externa de l'escorça terrestre, originada per l'alteració de les roques sota la influència dels agents atmosfèrics i dels éssers vius.
[GL] sòl estructurat Sòl periglacial que presenta unes estructures causades per l'efecte del glaç i del desglaç.
[GL] sòl poligonal Sòl estructurat amb polígons de rocalla.
m. [LC] Fons d'un atuell, d'un receptacle.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions