Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6916/1

Títol

És correcte apretar (el sol, el fred) en català? 

Resposta

picar 
ser viu 
intensificar-se 
refermar 
recruar 

El verb apretar és incorrecte en català. Per expressar la intensitat de temperatura alta o baixa o la força amb què brilla el sol o amb què es percep un agent atmosfèric, es poden utilitzar diversos verbs: picar, refermar, recruar, ser viu, intensificar-se. Per exemple:

El sol pica a primera hora de la tarda.
La pluja ha refermat i sembla que no ha d'amainar.

El perill d'erupció volcànica a l'illa recrua.

El fred és ben viu.
S'ha intensificat la calor durant aquest mes d'agost.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions