Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

vergüenza

f
1 vergonya. Le da mucha vergüenza salir a cantar, li fa molta vergonya de sortir a cantar.
2 vergonya. Si tiene vergüenza te devolverá el dinero, si té vergonya et tornarà els diners.
3 [indignidad] vergonya. Aquella rendición fue una vergüenza, aquella rendició fou una vergonya.
4 hist [castigo] vergonya.
5 pl fam [genitales] vergonyes.
6 dar vergüenza fer vergonya.
7 perder la vergüenza fig i fam perdre la vergonya, desvergonyir-se.
8 poca vergüenza [desvergüenza] desvergonyiment.
9 poca vergüenza [insulto] pocavergonya.
10 sacar a la vergüenza (o a la vergüenza pública) posar a la vergonya (o a la vergonya pública).
11 vergüenza ajena vergonya aliena.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions