Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

trapo

m
1 [pedazo de tela] drap.
2 [de cocina] drap.
3 mar [velamen] velam.
4 pl fam roba f sing, vestits.
5 a todo trapo mar [a toda vela] a la vela, a tota vela, a tot drap.
6 a todo trapo fig mar [rpidamente] a tot drap, a la vela, a tota vela.
7 dejar como un trapo fig i fam deixar (o posar) com un drap brut.
8 hablar de trapos fam parlar de roba.
9 sacar los (o todos los) trapos a relucir (o a la colada) fig i fam treure els drapets al sol.
10 soltar el trapo fig i fam [echarse a rer] esclafir (o posar-se) a riure.
11 soltar el trapo fig i fam [echarse a llorar] esclafir (o posar-se) a plorar.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions