Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

pepino

m
1 bot [Cucumis sativus] cogombre.
2 fam [meln] carbassa f, mel carbassenc.
3 importarle (o no importarle) un pepino fig i fam no importar-li un rave, no donar-se-li'n un clau, tant donar-se-li'n.
4 pepino del diablo bot [cohombrillo amargo] cogombre salvatge.
5 no valer un pepino fig i fam no valer un rave (o ni cinc, o un clau).
Enciclopdia Catalana
Abreviacions