Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

incert -a

adj
1 [dubtós] incierto -ta.
2 [no segur] incierto -ta, inseguro -ra. Un futur incert, un futuro incierto.
3 [imprecís] incierto -ta, impreciso -sa. Contorns incerts, contornos inciertos.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions