Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6254/2

Títol

'enlloc' o 'en lloc'? 

Resposta

Les formes enlloc i en lloc tenen significats diferents.

L'adverbi enlloc significa 'en cap lloc'. Per exemple:

He perdut les claus del pàrquing i no les trobo enlloc.

En canvi, la construcció en lloc sol anar seguida de la preposició de (en lloc de), i vol dir 'en comptes de'. Per exemple:

Li han donat lluç en lloc de rap.

També s'usa la construcció en lloc en l'expressió en lloc segur.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions