Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7878/1

Títol

Complement directe introduït per la preposició 'a' 

Quantificadors en funció de complement directe 

'no veig ningú' o 'no veig a ningú'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Generalment, el complement directe no va introduït per la preposició a, si s'exceptuen casos de possible ambigüitat, de paral·lelisme, de desplaçament de complement o de certs quantificadors. 

Pel que fa als quantificadors, cal tenir en compte els casos següents:

1. Quan el complement directe és un pronom quantificador referit a persones com ara tothom, cadascú (o cada u), qualsevol, ningú o algú, poden anar introduïts o no per la preposició a. Per exemple:

Les noves mesures de l'empresa han perjudicat (a) tothom.
Fa dies que no veig (a) ningú de la família
.

Cal tenir en compte que no es fa servir preposició quan el quantificador algú no designa un membre d'un conjunt conegut. Per exemple:

Segur que trobes algú que sàpiga anglès (i no Segur que trobes a algú que sàpiga anglès).

2. Quan el complement directe és un quantificador (molts, pocs, bastants, etc.) o un indefinit en plural (uns, uns altresuns quants, etc.) usats pronominalment (és a dir, quan apareixen sols per designar un conjunt indefinit de gent), cal fer servir obligatòriament la preposició a. Per exemple:

Aquesta decisió ha afectat a molts.
Hem perdut a uns quants pel camí
.

Ara bé, quan aquests quantificadors o indefinits no tenen un comportament pronominal sinó que quantifiquen un nom implícit representat pel pronom en, no es fa servir la preposició a. Per exemple:

Aquesta decisió n'ha afectat molts (Aquesta decisió ha afectat molts col·legues).
N'hem perdut uns quants pel camí (Hem perdut uns quants amics pel camí).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions