Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1908/4

Títol

'segur que' o 'de segur que'? 

'segur' o 'de ben segur'? 

Resposta

Per expressar el significat 'amb seguretat' o 'amb una seguretat absoluta' es poden fer servir les expressions següents formades a partir del mot segur:

1. de segur (que). Per exemple: 

Si intervé en el col·loqui, de segur que ho farà molt bé
Treballaré en una empresa que em pagarà molt bé; de segur.

2. segur (que). Per exemple: 

M'ha passat pel costat i m'ha donat un cop. Segur que ho ha fet expressament!
—No l'he sentit arribar però m'imagino que era tard. 
—Segur!

3. de ben segur (que). Per exemple: 

Creus que se'n sortirà en la nova feina? De ben segur que sí.
Sé que aquesta tarda la nena s'ho passarà bé; de ben segur.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions