Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

regalimar

v. intr. [LC] Deixar anar regalims. Els cabells li regalimaven de suor.
v. intr. [LC] Caure a regalims. La suor li regalimava pel front.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions