Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

desdramatitzar

v. tr. [LC] Atenuar o suprimir el caràcter conflictiu (d'un esdeveniment de la vida real).
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions