Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

tallar

v. tr. [LC] Destruir la continuïtat (d'alguna cosa) fent-hi entrar, o com fent-hi entrar, un instrument de vora afilada. M'he tallat el dit amb un vidre.
v. tr. [LC] [TRA] per ext. Una nau tallava l'aigua.
[LC] poder-se tallar Ésser molt espès. Aquest brou es pot tallar de tan espès com és.
[LC] tallar el nus gordià Saltar per damunt d'una dificultat que no es pot resoldre.
intr. pron. [LC] Clivellar-se . Se m'han tallat els llavis. La seda d'aquest paraigua es talla tota.
v. tr. [LC] L'aire, el fred, fer com si tallés de tan penetrant, de tan subtil. Fa un fred que talla.
tr. [LC] Dividir en parts (alguna cosa) amb un instrument de vora afilada. Tallar pa. Tallar un formatge en deu trossos. Tallar un vidre amb un diamant.
[LC] tallar el bacallà Dominar una situació d'una manera clara i absoluta.
tr. [LC] Separar (una part) d'una cosa amb un instrument de vora afilada. Un cirurgià, tallar un braç a algú. Tallar una llesca de pa. Tallar una branca d'un arbre. Tallar el cap a algú.
[LC] tallar el coll a algú Degollar-lo, decapitar-lo.
[LC] tallar els braços a algú Llevar-li el poder d'obrar.
[LC] tallar en rodó Tallar una cosa de manera que se separi completament de l'altra a què estava adherida. Tallar en rodó el cap, un tronc.
[AGR] tallar les bresques Brescar 1 .
[LC] tallar les cames a algú Impedir-li de fer el que es proposa.
[AGF] tallar un arbre Tallar-lo per la soca, per la base.
[LC] [AGF] tallar un bosc Tallar-ne els arbres.
tr. [LC] [IMI] Donar, tallant, una forma determinada (a alguna cosa). Tallar un diamant. Tallar-se les ungles. Tallar-se els cabells a la romana.
[LC] ésser dues persones tallades pel mateix patró Assemblar-se molt, especialment en la conducta.
[LC] ésser tallat de mala lluna Ésser de mal natural.
[LC] [ED] tallar un vestit Tallar les diferents peces de roba que entren en la confecció d'un vestit.
tr. [EI] Mecanitzar (les dents d'una roda d'engranatge).
tr. [LC] Una cosa, travessar en creu (una altra cosa).
tr. [MT] En mat., tenir intersecció no buida. La recta a talla la recta b en el punt M. Dos plans no paral·lels es tallen en una línia recta.
tr. [LC] Interrompre, deturar o impedir el pas o el curs (d'alguna cosa). Un torrent que talla el camí. Tallar la comunicació entre dues coses. Tallar la retirada de l'enemic. Tallar la febre. Tallar la paraula a algú. Això m'ha tallat l'apetit. Tallar la digestió.
intr. pron. [LC] Qui parla, quedar-se sense paraules a causa de la torbació. Quan la va veure entrar a la sala, es va tallar.
intr. pron. [LC] Fracassar en el seu propòsit.
intr. [LC] Escurçar el camí entre dos punts prenent la diagonal. Van tallar per una drecera i van arribar abans.
[LC] tallar curt a) Posar promptament terme a una cosa.
[LC] tallar curt b) Fer curt.
[LC] [JE] tallar la pilota En certs jocs, donar a la pilota un cop amb tal inclinació de la raqueta, la pala, etc., que agafi, al mateix temps que un moviment de translació, un moviment de rotació.
[TRA] tallar la proa a una nau Passar-hi pel davant.
tr. [LC] Fer més clara, menys viscosa, (una mescla líquida).
intr. pron. [LC] Una emulsió, perdre la suspensió de la part sòlida en la part líquida. Aquesta salsa es talla fàcilment.
tr. [ECT] Sotmetre a una talla o impost.
tr. [LC] [JE] En el joc del monte, del bacarà, etc., distribuir (les cartes).
tr. [LC] Mesurar la talla o estatura (d'algú).
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions