Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

retallar

v. tr. [LC] Tallar allò que sobra (d'alguna cosa).
v. tr. [LC] Tallar el paper, la tela, o un altre material, seguint els contorns (d'una figura que hi ha estat dibuixada, brodada, etc.).
v. tr. [LC] [AR] En una pintura, senyalar ben bé els contorns (d'una figura).
tr. [LC] Tornar a tallar.
tr. [LC] Escurçar (un escrit) traient-ne fragments. Abans de publicar-la, l'autor retallarà la novel·la. Les corts van retallar l'estatut d'autonomia.
tr. [LC] Treure (fragments) d'un escrit, d'un film, etc. És un poema estiregassat que retallant-ne alguns versos milloraria indubtablement. La censura va retallar moltes escenes eròtiques de les pel·lícules.
tr. [LC] Treure (fragments d'un escrit) per aprofitar-los per a un altre escrit. Per confegir aquest llibre he retallat fragments d'aquí i d'allà.
tr. [LC] Dir els defectes (d'algú) quan és absent.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions