Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2928/3

Títol

'en contra' + possessiu, 'a la vora' + possessiu 

'en contra meu' o 'en contra meva'? 

'girar-se contra seu' o 'girar-se contra seva'? 

Nova gramàtica 

Resposta

En les locucions prepositives en contra + possessiu i a la vora + possessiu, el possessiu pot ser tant masculí com femení (meu/meva; teu/teva; seu/seva; nostre/nostra; vostre/vostra). Per exemple:

Seien a la vora teu/teva.
El noi era a la vora nostre/nostra.
Durant tota la reunió ha anat en contra meu/meva.
Va actuar en contra seu/seva.

Tanmateix, cal tenir en compte que quan contra funciona com a preposició i no forma part de la locució, el possessiu ha d'anar en masculí. Per exemple:

Fa dies que noto que t'has girat contra seu.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions