Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2044/3

Títol

'tot i això' o 'tot i així'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Les locucions tot i això (o tot i amb això) i tot i així (o així i tot) es fan servir per indicar un contrast entre dos elements. Per exemple:

Té molta feina; tot i això, tractant-se de tu, ho farà.
No viuen gaire lluny. Tot i així, no crec que vinguin.

També hi ha altres connectors que també indiquen contrast, com ara amb tot (o tot amb tot), tanmateix, no obstant això (o això no obstant, no obstant), de tota manera (o de totes maneres), malgrat tot, etc.. Per exemple:

Té molta feina; amb tot, tractant-se de tu, ho farà.
No viuen gaire lluny. Malgrat tot, no crec que vinguin.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions