Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ahí

adv
1 aquí.
2 ¡ahí es nada! déu-n'hi-do!, déu-n'hi-doret! ¡Ahí es nada, un sueldo de ministro!, déu-n'hi-do, un sou de ministre!
3 ahí está en això hi ha, aquí hi ha, aquí rau. Ahí está la dificultad, en això hi ha la dificultat.
4 ¡ahí está! aquí el tens!
5 ahí me las den todas fam tant se me'n dona, tant me fa.
6 ahí mismo aquí mateix.
7 ahí viene aquí el tens, mira-te'l, ve-te'l aquí.
8 de ahí d'ací.
9 de ahí d'això. De ahí se deduce que, d'això es dedueix que.
10 de ahí que per això, per aquest motiu.
11 de por ahí [cosa] qualsevol.
12 he ahí vet aquí. He ahí lo que buscaba, vet aquí el que cercava.
13 por ahí [lugar indeterminado cercano] per aquí a fora, per aquí a la vora, per aquí al voltant. Me voy a dar una vuelta por ahí, me'n vaig a fer un tomb per aquí a fora. Las tijeras deben estar por ahí, les tisores deuen ser per aquí al voltant.
14 por ahí [lugar indeterminado lejano] per aquests mons de Déu. Se fue por ahí a no sé qué sitio del extranjero, se'n va anar per aquests mons de Déu, a no sé on de l'estranger.
15 por ahí, por ahí més o menys, gairebé.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions