Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

toro

m
1 zool [Bos taurus] bou, brau, toro.
2 arquit [moldura] tor.
3 [en mayúscula] astr [Tauro] Taurus, Taure.
4 geom tor.
5 fig i fam [hombre fuerte] roure.
6 pl [corrida de toros] toros.
7 coger el toro por los cuernos fig i fam agafar el bou per les banyes.
8 echarle (o soltarle) a uno el toro fig [reprenderle] cantar les veritats, clavar un juli, moure un vol.
9 estar hecho un toro fig i fam ésser fort com un roure.
10 pillarle (o cogerle) a uno el toro fam tirar-se-li el temps al damunt, acabar-se-li el temps.
11 ser un toro corrido fig i fam ésser un gat vell.
12 toro bravo taurom toro brau.
13 toro de lidia taurom toro de lídia.
14 ver los toros desde la barrera fig i fam mirar-s'ho de lluny estant.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions